Forord


Her har jeg samlet en del dikt, som ikke har annet til felles enn at de er skrevet av meg. Noen har jeg lagt ut tidligere, andre er nye. God fornøyelse!

 

Geir Solerød
Seim, juni 2008