Min motor går
kun på kjærlighet

Vennligst
ikke fyll på frykt,
regler, må eller skulle
på denne motoren

 

Den vil bare gå saktere
Eller stoppe

 

For best ytelse:
Vennligst fyll
Kun kjærlighet