Å dyrke tomater
på Nordpolen

Å dyrke tomater på Nordpolen

Det går ann det

Ja visst, det er kaldt og blåser

Men, jeg er da ikke trollmann

for ingenting