Sannhet

Hva er sant
For deg?
Hva tror du på?
Hva er dine fakta?

Hvem er dine autoriteter?
Nyhetsankeret? Presten? Vitenskapsmannen?
Eller generalen?

Det er så mange som vil
at du skal høre på
Tro på deres sannheter
Og du føler deg kanskje liten
og usikker

La så din usikkerhet
være din sannhet
for en stund
La dine spørsmål
få komme fram
Ble du noen gang trygg
av å fortie spørsmål
og sluke kameler?

Slipp taket, for en stund
i dette tankesurr. Og lytt:
Hjertet ditt kan mer
om sannhet
enn noe nyhetsbyrå
Ja, hele kroppen din
er et orakel
Ditt eget orakel

Men bare spørsmål
Og lyttende oppmerksomhet
Gir deg adgang
Dit