Gud

Om noen
fortalte deg
at Gud
heier på Eikanger IL
og at han håper Flaktveit
vil tape
Ville du tro på det?

Likefullt tror mange
at Gud foretrekker
det trossamfunnet
som de selv tilhører,
eller det landet, den gruppen,
rasen eller kjønnet
som de selv er en del av

Jeg klarer ikke
å tro
på noe slikt

Men
kanskje det finnes en Gud
som elsker alle
uansett?