En vei

Det går en vei
Mellom religiøs fundamentalisme
og åndstom materialisme
Mellom «jeg først»
og «deg først»
Mellom hyperaktivt sansestimuli
og askese

Veien heter kjærlighet
Den begynner i hjertet ditt,
med deg selv
Kan du elske deg selv?
Med dine drømmer, følelser,
tanker og begjær?

Og, når du har lært
Å elske deg selv
Vil du oppdage
At ingen er deg fremmed
Ditt hjerte favner om hele verden
Og du vil huske
Hvor god og fantastisk
Du er