Innhold
 1. Begynnelsen
 2. Døden I
 3. Fortell
 4. Tomheten
 5. Døden II
 6. Jorden
 7. Venner
 8. Og dagene gikk
 9. Følelser
 10. Energi
 11. Syk
 12. Forandret