Tomheten

Jeg fortalte alt
Time etter time fortalte jeg
Bitterhet og hat,
sorg og fortvilelse
ble lesset av mine skuldre

Så kom tomheten
Ikke plutselig
Ikke langsomt heller
Den kom faktisk ikke i det hele tatt
Men bevisstheten om den
og aksepten kom
Den var der
som den alltid hadde vært

Og jeg spurte Døden:
”Denne tomheten,
hva er den?”

”Du kjenner på beholderen
for all din sorg
Du ser ned
og oppdager
at ingenting holder deg oppe
Himmelen over deg er tom
og uten retning
Du famler
ut i rommet rundt deg
Og finner ingenting
å holde fast i

Men lytt
Lytt til flammen i ditt eget hjerte
La deg falle
og se: Du flyr