Denne siden: Dette er førstesiden for Geir Solerød's hjemmesider.

G-Sun.no: Hjemmesiden til Geir Solerød. Her finner du musikk, web-design, lydteknikk, dikt, artikler og linker. Det er stoff innen holisme, ny bevissthet og mye annet.

G-Sun.no Geir Solerød's hjemmeside
Back Up one level Forward Web-design
Norsk flagg Flag of United Kingdom

Holisme

Holisme handler om en helhetlig forståelse av verden og kosmos, samt et levesett i harmoni med omverdenen.

Kropp, sinn, ånd

Holisme kan forståes som en balanse mellom kropp, sinn og ånd. Holisme er en verdenanskuelse og en livspraksis.

Gud eller menneske?

Det er en utbredt oppfatning at Gud (ånd) og menneske (kropp) er adskilt. Konsekvensen av denne dualismen, skaper et enten/eller-forhold til disse delene av oss. Typisk er religiøse retninger (f.eks. innen Buddisme, Islam og Kristendom) som vil fornekte den menneskelige delen av oss -seksualitet, behov for mat m.m.
Den motsatte ytterligheten er materialismen, som fornekter Gud/Ånden. Den vestlige industrialiserte verden gir et godt eksempel på dette. Tross sine mange imponerenede fysiske, teknologiske og industrielle prestasjoner, innser fler og fler at uten Gud/Ånd så blir alt meningsløst.
Holisme handler om: "Ja takk, begge deler!"

Holisme og spiritualitet

Holisme og spiritualitet går ofte hånd i hånd. Hvorfor er det slik?
Det dreier seg rett og slett om at menneskeheten har levd i en illusjon av adskilthet fra Gud/Ånd og at balanse nå i stor grad handler om økt spirituell bevissthet.

Linker

Jeg har samlet en rekke linker innen spiritualitet og holisme her.
Diverse andre linker >>

Himmelse samtaler

En inspirerende samtale..
Her