Denne siden:

G-Sun.no: Hjemmesiden til Geir Solerød. Her finner du musikk, web-design, lydteknikk, dikt, artikler og linker. Det er stoff innen holisme, ny bevissthet og mye annet.

G-Sun.no Geir Solerød's hjemmeside
Back Up one level Forward Web-design
Norsk flagg Flag of United Kingdom

Jeg er dypt inspirert og fan av bokserien:

Conversations With God

av Neal Donald Walsh
På norsk: Himmelske samtaler

I bøkene møter vi forfatteren i dialog med en som gir seg ut for å være Gud. Denne stemmen kommer med en rekke observasjoner av tilstanden på jorden, og gir videre mange råd om hvordan det er mulig å skape fred, harmoni og kjærlighet på denne planeten.

Hovedbudskapet er at vår ytre og indre virkelighet styres av våre tros-forestillinger. Og Gud hevder at vi har bygget opp vårt samfunn ut fra feilaktige forestillinger om Gud og Livet -noe som fører til vold, undertrykkelse og ødeleggelse av vår planet.

Bøker

Serien består hittil av ca. 9 bøker, hvorav alle er oversatt til norsk.

Aktuelle nettsteder